การใช้งาน CSR LEAP MOTION

การตั้งค่าสำหรับวิทยากรและการดาวน์โหลดไฟล์


แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม:

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ที่จำเป็นทั้งหมด

และต่อไปนี้เป็นไฟล์ PDF ที่จะช่วยวิทยากรในระหว่างการตั้งค่าและเปิดใช้งาน


For questions or concerns
call Erik at 208.297.9964 or e-mail at info@top3sixty.com